Neotřesitelné království

17. září 2013 v 22:45 | ;(((< buculinek >))); |  ---me---
I když jsem Gilberta (notebook) vypla, že si dám spršku a zalezu s knížkou pod peřinu, vnímám že teď je ten čas Jej chválit. Sdílet s vámi kousek cesty s Hospodinem.


Od začátku léta jsem pod pravidelnou palbou útoků toho zlého. Tehdy jsem musela být buď nedobrovolně přítomná nebo se dozvídat o obscénnostech lidí kolem mne. Odjížděla jsem ze služebky zhnusená nad tím, co všechno se událo a bylo to "normální". Zasáhnout nešlo a připomínky se sešly s výsměchem. Výsměch přišel i po pracovní stránce. Zdrcená jsem se těšila domů, kde se dám po všech stránkách dokupy. To se povedlo.
Další třítýdenní zásah byl na moje asi nejcitlivější místo. Měla jsem zdravotní potíže a satan mi po celou dobu našeptával: "Usycháš, nebudeš mít děti. Zůstaneš sama." a podobné nesmysly. Uuuuu, vážení tolik vnitřní bolesti. Strach, že nezhoubný nádorek se dal do pohybu. Nicméně jsem dál vyznávala Hospodina a Krista za svého Spasitele. Ve druhém týdnu ustoupily deprese. Jenže satan změnil taktiku. Byla jsem na dně, nechápala jsem, co se děje a že jde o satanův útok jsem poznala později. Poprosila jsem Páju o modlitby a svěřila se jí s celým příběhem. Jak jsme spolu o tom komunikovaly, Bůh mi najednou začal ukazovat věci. Ta skládačka, ten obraz, proč se tak děje byl najednou jasný. Ještě jsem se letmo svěřila o útocích kamarádovi- ve stejný večer, jako Páji. Až jsem nahlas prohlásila a pojmenovala, o co satanovi šlo, bylo po zdravotních potížích. Satanovi se nelíbilo, že otevřeně s jistou osobou hovořím o Bohu. Wow, pecka! Zdravotně se cítím dobře, pro jistotu mě čeká vyšetření. Věřím, že onen nádorek při vyšetření nebude.
Před pár dny jsem opět byla vystavena výsměchu kolegů a obscénnímu jednání. Dozvěděla se zprávu o úmrtí, která mne rozlítostila natolik, že cestu z Prahy domů jsem probrečela. Na to nepochopení blízkých mému rozpoložení...

I přes to vydávám svědectví, že nebeský Tatínek je úžasný. Uzdravuje a provází vřavou nepřátel.
Prozpěvujte se mnou slovy Sofoniáše, 3. kap. od 14. verše:
14 Jásej, Dcero sionská!
Prozpěvuj, Izraeli!
Raduj a vesel se celým srdcem,
Dcero jeruzalémská!
15 Hospodin zrušil tvůj rozsudek
a nepřítele odvrátil.
Hospodin, Král Izraele, je vprostřed tebe -
neboj se už žádné pohromy!
16 V ten den řeknou Jeruzalému:
"Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce!
17 Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe -
hrdina, jenž tě zachrání.
Šťastně se bude z tebe veselit,
až tě svou láskou obnoví;
zajásá nad tebou samou radostí
18 jako v den slavnosti."
"Odstraním z tebe neštěstí,
abys už nenesl břímě potupy.
19 Hle - v ten čas skoncuji
se všemi, kdo tě trápili!
Zachráním ale kulhavou
a zahnanou zpět přivedu.
Způsobím jim čest a slávu
v každé zemi, kde nesli pohanu.
20 V ten čas vás znovu přivedu,
v ten čas vás shromáždím.
Ano, dám vám čest a slávu
mezi všemi národy na zemi,
až změním váš osud před vašimi zraky,
praví Hospodin."
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama