Červenec 2007

Radost v Hospodinu

29. července 2007 v 22:04 | ;)))< buculinek >(((; |  ---me---
Jde radost a smutek vůbec dohromady? Zdá se to nelogické? Ano, ale jde.

Nevaž se, odvaž se!

29. července 2007 v 21:29 | ;)))< buculinek >(((; |  ---mixer---
... to je když plesáš nejen v srdci ...

Blaničtí rytíři

5. července 2007 v 23:45 | ;)))< buculinek >(((; |  ---mixer---
Legenda vypravuje, že až přijde čas tihle rytíři se probudí a přispěchají národu českému na pomoc.

NE

5. července 2007 v 22:43 | ;)))< buculinek >(((; |  ---mixer---
..."Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší" ... se zpívá ve známé písničce.